Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
67 postów 563 komentarze

KONTRREWOLUCJA

thot - Krzysztof Chrobot - Polak, antysocjalista. - „thớt” w języku wietnamskim oznacza „płyty tnące”lub „deska do krojenia” http://www.djoles.pl/mp3/pobierz/937039,detektyw-inwektyw-deska-do-krojenia.html

Bełkot NIKANDERA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie mogę już znieść bredni, które od lat głosi Józek. Dlatego pozwalam sobie na komentarz do tekstu (na niebiesko i pogubioną ukośną czcionką), który jest na pudle. Liczę na logiczną merytoryczna odpowiedź NIKANDERA na wszystkie moje uwagi.

Spółka właścicielsko - pracownicza

Kodeks spółek handlowych

...

Tytuł III

Spółki kapitałowe – Dlaczego spółka kapitałowa, a nie osobowa??? Ta jest opodatkowana podwójnie, ja wiem – pracownika opodatkowanie spółki absolutnie nie interesuje, interesuje go wyłącznie bezpieczeństwo. Ponieważ nie chcesz poznać niuansów spółki komandytowej oraz komandytowo akcyjnej…a one zapewniają bezpieczeństwo wspólników czyli odpowiedzialność za długi spółki…. to wsadzasz z lenistwa swojego spółkę właścicielsko pracowniczą w spółki kapitałowe

...

DZIAŁ III

Spółka właścicielsko-pracownicza

Uwagi ogólne:

1. W planie własnościowym korzystamy z doświadczeń Mariana Wieleżyńskieg i Tomasza Baty bardziej niż z doświadczeń amerykańskiego ESOP (Luisa Kelso). Nie będzie to zatem akcjonariat pracowniczy taki jaki znamy.

2. „Współzarządzanie” ma być wbudowane w organy zarządzające. Tu skorzystamy z niemieckich rozwiązań Montan-Mitbestimmung

 

Rozdział 1

Powstanie spółki

Art.

Spółka właścicielsko-pracownicza (SW-P) posiada podwójny plan własnościowy oraz organy zarządzające dostosowane do osiągania konsensusu pomiędzy właścicielami kapitału statutowego oraz pracowniczego majątku produkcyjnego.

Art.

 

Oddział 1

Kapitał statutowy

 

Kapitał osoby fizycznej lub prawnej funkcjonujący na dotychczasowych zasadach.

Sposób wyceny – rynkowy

 

Art.

Kapitał statutowy (KS) zabezpiecza główne funkcje właścicielskie i może funkcjonować na zasadach:

1. Kapitału udziałowego

2. Kapitału akcyjnego.

Art.

Jeśli spółka SW-P zakładana jest na bazie kapitału udziałowego, to w stosunku do jego tworzenia, zarządzania i ewidencji obowiązuje przepisy......

Art.

Jeśli spółka SW-P zakładana jest na bazie kapitału akcyjnego, to w stosunku do jego tworzenia, zarządzania i ewidencjonowania obowiązują przepisy....

 

 

Oddział 2

Pracowniczy majątek produkcyjny

 

PMP powstaje poprzez kapitalizację na imiennych kontach pracowniczych przyrostu sumy aktywów wykazanych w bilansie a finansowanych w ciężar kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.A co się dzieje gdy przyrosty są ujemne?

Sposób wyceny – księgowy

Art.

Pracowniczy majątek produkcyjny (PMP) powstaje poprzez kapitalizację na imiennych kontach pracowniczych części przyrostu sumy aktywów wykazanych w bilansie a finansowanych w ciężar kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.Ten przyrost można zaksięgować dopiero po opodatkowaniu spółki!!!

(Jeśli przedsiębiorca zainwestował za swoje, pracownikom nic do tego. Jeśli natomiast przyrost aktywów był finansowany z bieżących wpływów lub zaciągniętej i spłaconej pożyczki, to pracodawcy muszą się z pracobiorcami podzielić) A niby dlaczego MUSZĄ się dzielić… co Ty nazywasz bieżącymi wpływami??? Czy to są przychody spółki???? Spółka jest osoba prawną, ona zaciąga pożyczkę lub kredyt, i nic do tego nie maja wspólnicy ani pracownicy spółki. Zwiększone zyski wynikające ze zwiększenia środków w obrocie, są zyskami spółki i są następnie po podatku, zyskami wspólników – niby dlaczego według Ciebie pracownicy mają mieć prawo do dywidendy, jeżeli nie są wspólnikami.  KAŻDA WYPŁATA TAKICH ZYSKÓW DLA PRACOWNIKÓW ZOSTANIE NATYCHMIAST Ozusowana, tak jak umowy zlecenia!!! SIC!!!!

Art.

Wielkość części przeznaczonej na dokapitalizowanie PMP oraz zasady jej podziału ustalana jest na podstawie wynegocjowanego regulaminu.

 

Art.

Regulamin o którym mowa w Art. … Powinien zawierać co najmniej:

1. Zasady podziału przyrostu aktywów na części przeznaczone na zwiększenie kapitału statutowego i pracowniczego majątku produkcyjnego Nie piszesz co się stanie jeżeli przyrost aktywów będzie ujemny…jak teraz partycypują w tym pracownicy???

2. Zasady nabywania i utraty uczestnictwa pracowników w PMP.

 

Art.

Wielkość części przeznaczonej na dokapitalizowanie kapitału statutowego nie może przekraczać wartości wyliczonej ze wzoru

 

                    Przyrost aktywów             ilość uczestników

Przyrost KS = –--------------------- * (1+ -------------------- )

                     ilość uczestników                      4

 Wzór jest idiotyczny: gdy jest jeden pracownik to przyrost kapitału statutowego jest 125% - ciekawe z czego ma wzrosnąć???? O te 25% - może to wytłumaczysz???

 

(formuła ma skłaniać do zwiększania liczby zatrudnionych, pracodawca może zwiększyć swą atrakcyjność dla pracobiorców zwiększając liczbę w mianowniku drugiego członu)

 

Art.

Okres próbny zatrudnionego pracownika uprawniający go do udziału w PMP nie może być dłuższy od jednego roku od daty zatrudnienia.

Art.

Uczestnicy PMP otrzymują świadectwa depozytowe potwierdzające wielkość PMP nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty odbioru bilansu. Obowiązują one do wydania nowych świadectw.

Co to jest odbiór bilansu i kto jest odbiorcą tego bilansu???

Świadectwa depozytowe są jasno i wyraźnie  określone przez prawodawcę, przepisy księgowe oraz fiskusa….musisz wymyśleć nową nazwę na niewypłacone premie dla pracowników z zysku spółki.

Art.

Zasadą jest, że PMP nie może być umorzony przed odejściem pracownika na emeryturę.

Co to za curiosum, na czym ma polegać umorzenie PMP, w jakich przypadkach jest ono możliwe???

Czy to ma być umorzenie dobrowolne czy przymusowe???

 

Art.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wypłaty PMP w następujących przypadkach:

 1. odejście pracownika i zatrudnienie się w innym przedsiębiorstwie,
 2. wydzieleniem się zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przejściem do niego pracownika,
 3. zwolnieniem się pracownika i założeniem samodzielnej działalności gospodarczej,
 4. zasilenie kapitałowe usamodzielniających się członków rodziny oraz osób nad którymi sprawuje pieczę rodzicielską.

Czyli pracodawca MUSI wypłacić pracownikowi premię z zysku kiedy tylko pracownik tego zapragnie. Co pracodawcę obchodzi czy pracownik poszedł sobie do innej firmy, czy otworzył działalność gospodarcza, pracownik to nie niewolnik, może po odejściu ze spółki robić co tylko chce, może nawet nie pracować już do końca swego życia, i żyć z oszczędności lub kapitału swojej rodziny. Odejście pracownika zrywa więź ze spółką i nie musi się spółce tłumaczyć co ma dalej robić ze skumulowaną w spółce swoją premią

Art.

Przesunięcia PMP o których mowa a Art... są zwolnione z podatku. – Ty chyba chory jesteś na głowę, a z jakiego tytułu wypłacone premie pracownika maja być zwolnione z podatku???? Bo Ty tak chcesz?? Pracodawca za swoja część zysku musi płacić podatek, a święta krowa (pracownik) ma być zwolniony!!!!

Art.

Umorzenie PMP przy przejściu na emeryturę opodatkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Oddział 3

Dochody w spółce

 

Określenie granicznych dysproporcji dochodów z tytułu zaangażowanego kapitału i włożonej pracy. Znika pojęcie płacy minimalnej. Umowa o pracę przeistacza się na w umowę na współwłasność po upływie okresu próbnego. Pomysł jest ciekawy… Czyli my określamy graniczne dochody…przelewając na papier nasze chciejstwo….i gdy tych granicznych dochodów spółka nie osiąga to pracownik zarabia złotówkę, bo nie istnieje płaca minimalna… to jest prawdziwa współwłasność, kapitalista nie zarobił…a pracownik i jego rodzina z głodu umarli….ot polski socjalizm!!!

 

Art.

Spółka SW-P nie stosuje przepisów dotyczących płacy minimalnej dla pracowników uczestników PMP.

Art.

Wszelkie dochody z tytułu wkładu własnego kapitału, myśli przedsiębiorczej i pracy powinien określać wynegocjowany pomiędzy stronami regulamin.

Art.

Dysproporcje minimalnych i maksymalnych przychodów włączając w to wypłaty oraz udział w kapitale nie mogą przekraczać stosunku 1:5

Przykład idiotycznego zapisu:

Dałem na kapitał zakładowy 10 milionów i mam jednego pracownika, interes polega na obrocie nieruchomościami i trzeba włożyć dużo kasy. Inflacja roczna wynosi 3%. Odsetki w banku za to, że leże do góry pupą np. 4%   Razem tracę co roku 7% z tytułu, że zachciało mi się z pracownikiem robić interes. Pracownik pracuje 8 godz i ja jako szef tez 8 godz dziennie. On ma przychód np. na miesiąc 1.000 zł =- więc ja musze mieć max 5.000 zł. W ciągu roku mój przychód wyniesie 60.000 zł a straty z tytułu inflacji i nie uzyskania odsetek wyniosą 70.000 zł…. Wniosek: pracowałem za darmo i poniosłem stratę 10.tys zł

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki wspólników

 

Rozdział 3

Organy spółki

 

Oddział 1

Zarząd – kto wybiera zarząd, kto ustala wynagrodzenie zarządu?

 

Oddział 2

Nadzór

 

Oddział 3

Zgromadzenie wspólników

(Zgromadzenie właścicieli)

Art.

Pracę zgromadzenia właścicieli regulują stosowne przepisy zależnie od formy kapitału:

1. Dla kapitału statutowego w formie kapitału udziałowego, przepisy....

2. Dla kapitału statutowego w formie kapitału akcyjnego, przepisy

 

 

Po co wprowadzasz NOWE pojęcie do ksh. Istnieje już pojęcie kapitał zakładowy, po co więc pojęcie kapitał statutowy??? Zapewne po to aby pomieszać ludzikom  w łebkach.

Oddział 4

Zgromadzenie pracowników – kto płaci pracownikom za czas spędzony na zgromadzeniach rad robotniczych?

Art.

Do kompetencji zgromadzenia pracowników należą:

1.

2

…..

n. Wybór członków ławy właścicieli PMP rady nadzorczej. Czy pracownicy wybiorą osoby spoza spółki??? Kto płaci członkom rady nadzorczej za posiedzenia, delegacje itp

Art.

Pierwsze zgromadzenie pracowników zwołuje właściciel przedsiębiorstwa nie później niż w przeciągu dwóch tygodni od daty rejestracji.A co jeżeli w spółce jest wielu właścicieli (udziałowców lub akcjonariuszy)? Wszak swoja spółkę umieszczasz w dziale dotyczącym osób prawnych Sp. z o.o. oraz SA. Kto wtedy zwołuje pierwsze i kolejne posiedzenia?

 

Oddział 5

Rada nadzorcza

 

Parytetowa rada nadzorcza z ławą właścicieli kapitału statutowego i pracobiorców w spółkach zatrudniających powyżej 25 pracowników.

Instytucja męża zaufania w firmach mniejszych

Art.

Warunki współzarządzania w przedsiębiorstwie zapewniają:

1. Dwu-ławowa rada nadzorcza w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 25 osób

2. Mężowie zaufania w przedsiębiorstwach mniejszych

Art.

Ławę właścicieli kapitału statutowego powołuje zgromadzenie właścicieli.

(ława sprawuje wszystkie funkcje tzw. wyższego zarządu na zasadach obowiązujących w spółkach akcyjnych lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.)

Nowe pojęcie wprowadzasz bez podania definicji, co to jest WYŻSZY ZARZĄD? Czyli ta rada pełni funkcje zarządcze, a nie kontrolne???, pomieszane z poplątaniem!!! Gdzie to masz w kodeksie spółek handlowych??

Art.

Do kompetencji ławy właścicieli kapitału statutowego należą:

 1. ...
 2. ...

 

Art.

Do kompetencji ławy właścicieli pracowniczego majątku produkcyjnego należą:

 1. ...
 2. ...

Art.

Ława właścicieli PMP ma następujące prawa:

 1. weta - w następujących obszarach
  1. ...
  2. ...
 2. konsultowania – w następujących obszarach
  1. ...
  2. ...
 3. informowania – w następujących obszarach
  1. ...
  2. ...

Art.

Ławę właścicieli PMP powołuje zgromadzenie pracowników.

Art.

Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia co najmniej jednego członka ławy PMP w zakresie czytania, sprawdzania oraz interpretacji podstawowych sprawozdań finansowych. Przeszkolenie powinno kończyć się stosownym certyfikatem. Szkoda że nie medalem; czy pracownik płaci za szkolenie?

Art.

W przypadku reprezentowania interesów właścicieli pracowniczego majątku produkcyjnego przez mężów zaufania przejmują oni kompetencje ławy pracowniczego majątku produkcyjnego.

 

Rozdział 4

Zmiana umowy spółki

 

Rozdział 5

Wyłączenie wspólnika –

Art.

Tryb wyłączenia wspólnika regulują przepisy odpowiednie do formy kapitału statutowego.

1. Dla kapitału statutowego w formie kapitału udziałowego przepisy....

2. Dla kapitału statutowego w formie kapitału akcyjnego przepisy... ciekawe, bardzo ciekawe może tu kryje się, że pracownik może wyłączyć ze spółki pracodawcę???? wymień mi kiedy można wyłączyć ze spółki akcjonariusza????? Ale Ty jesteś pogięty, czytać prawa Ci się nie chce, ale tworzyć nowe lepsze…bez przygotowania prawnego….to niby takie proste….tak…to jest Twoja obsesja….

 

Rozdział 6

Odejście pracownika  …co to za określenie prawne „odejście”. Odejście od żony, do W.C., na piwo…o jakie odejście Ci chodzi?

 

Rozdział 7

Rozwiązanie i likwidacja spółki

 

Rozdział 8

Odpowiedzialność cywilno-prawna – czyja??? Pracownika, wspólników, akcjonariuszy, członków rad nadzorczych, członków zarządu, członków rad robotniczych…pytam czyja???

 

  

KOMENTARZE

 • Zrzuciliscie sie na Moryca Allerhanda
  i napisał Wam Kodeks Handlowy. Ani raz nie występuje tam słowo "pracownik". Pracownik był "goim" czyli bydłem i to jakoś tam funkcjonowało.

  Jeśli piszesz "...A niby dlaczego MUSZĄ się dzielić… co Ty nazywasz bieżącymi wpływami??? Czy to są przychody spółki???? Spółka jest osoba prawną, ona zaciąga pożyczkę lub kredyt, i nic do tego nie maja wspólnicy ani pracownicy spółki. Zwiększone zyski wynikające ze zwiększenia środków w obrocie, są zyskami spółki i są następnie po podatku, zyskami wspólników – niby dlaczego według Ciebie pracownicy mają mieć prawo do dywidendy, jeżeli nie są wspólnikami. KAŻDA WYPŁATA TAKICH ZYSKÓW DLA PRACOWNIKÓW ZOSTANIE NATYCHMIAST Ozusowana, tak jak umowy zlecenia!!! SIC!!!!..."
  - sprawdź stan swojego przyrodzenia.

  Polak myśli zupełnie inaczej. Ty nie jesteś członkiem naszej społeczności. Ty "goim" traktujesz jak potencjalne pożywienie.

  Chyba odpowiedziałem precyzyjnie na wszystkie komentarze.
 • @nikander 18:26:03
  Proszę zatem zaproponować inny sposób rozproszenia emisji do gospodarki ale tak, aby nabrała ona powszechnego charakteru.

  Podejrzewam, że jesteś także zapiekłym obrońca lichwy.
 • @nikander 18:36:21
  Ustosunkuj się do kazdej mojej uwagi.
  Prowadzisz źle dyskusję, to czy jam jest ciety scyzorykiem, co imputujesz, bredząc strasznie, nie ma nic do Twojej spółki.
  To, że w prawie unijnym nie ma słowa o ludziach gdy mówi o prostych ogórkach, nie znaczy, ze do tego prawa ( o ogórkach prostych) nalezy wprowadzić prawa pracownicze.
  Józek.
  Uwag moich jest dużo, proszę o merytoryczną odpowiedź na każdą moją uwagę, o ile Ciebie na to stać.
  Pozdrawiam
 • @nikander 18:36:21
  Czemu takim rozproszeniem emisji nie mógłby być dochód gwarantowany dla każdego, albo ujemny podatek dochodowy?
  Przecież kwota tej emisji powinna być równa wypracowanemu przyrostowi PKB, potrzebna do jego wykupienia. W takim razie powinna trafić ona bezpośrednio do tych, którzy ten przyrost chcieliby wykupić a nie do spółek produkcyjnych - bo wtedy nadal przyrost PKB nie zostanie wykupiony i konsumenci będą się musieli zadłużać na tenże wykup.
 • @thot 18:46:10
  Powiem tak: gdybyś miał z Wieleżyńskiego chociaż tyle co brudu za paznokciami to odpisywanie na zupełnie przypadkowo z treścią związane uwagi uznałbym za celowe.
  Powiedz: to nie jest spółka z mojej bajki. Koniec kropka. Nikt
  Stawiasz nawet pytania do tytułów rozdziałów. Gdybyś był trochę bystrzejszy to zauważyłbyś, że są one że spółki z oo.
  A gdzie to napisałem, ze jest to akt skończony. To jest rozpoczęcie dyskusji nad przedsiębiorstwem wspólnotowym. Nie dla Ciebie.
 • @BłękitnyOceanIstniej 19:15:13
  Wolnego

  Taka forma organizacyjna przedsiębiorstwa jest nam potrzebna do rozproszenia emisji do gospodarki. Nie podoba wam się - wasza sprawa. Proszę zatem podać inny sposób. Inaczej zaliczę Was do obrońców lichwy.

  Całoąć nie jest prosta suma części. Proszę o tym pamiętać formułując przypierdki.
 • @nikander 19:27:21
  Panie Jozefie,,odpowiedz pan rzeczowo na jak najbardzie zasadne i klogiczne zarzuty- pana Krzysztofa...
  Czy to tak trudno ?? zostaw pan Talmud...zostaw pan wszystko...
  Wylozyl panu kawer na lawe...zatem bez fugas chrustas....
 • @RomanKa 19:42:18
  Mozoliłem się prawie godzinę i komentarz mi wcięło. Nie mam siły to powtarzać, bo zdenerwowany byłem się setnie. Facet zasklepił się na spóce komandytowo-akcyjnej i świata nie widzi. Szkoda gadać. Przyrost aktywów po zaksięgowaniu to dla niego udział w zysku i szkoda gadać. Chyba nigdy nie pracował w firmie zatrudniajacej wiecej niz 5 pracownikłów. Według niego KGHM tez może funcjonować na prawach spólki osobowej. Mogę tylko życzyć mu zdrowia, bo na rozum za późno.
 • @nikander 20:56:38
  Panie Jozefie...niech pan przeczyta to jeszcze raz...pan Krzysztof odnosi sie do panskich pomyslow bazujac i twardo stojac na gruncie obydwiema nogami... TO ON ma racje....i pokazuje panu slabe punkty.
  Tak..oczywiscie KGHM moze funkcjonowac na kazdym prawie...nawet -jako spolka osobowa....TO kwestia umowna i organizacyjna.
  Pan zaczyna uprawiac- jakis dziwny rodzaj fetyszyzmu prawnych rozwiazan, ktore do niczego nie prowadza.
  Widzi pan kazde przesiwebiorstwo rozni sie ttlko wielkoscia m ktora jest uzalezniona od procesow technologicznych, jakie sa wymagane zeby prowadzic produkcje.
  WYmyslanei nowego rodzaju spolki to w dzisiejszym cvzasie idotyzm...Jesli to malo jakis sens 30 lat temu to rtylko dlateg ze wszystko bylo panstwowe...to mozna bylo zmienic przez regulowanie stosunkow prawno-wlasnosciowych...
  Niechze pan odpowie...Pan Krzystof tez sie namozolil i przeczyatl panskie pomysly zastanowil i ocenil...w sposob bardzo rzeczowy...
  nich pan sie nie wykreca sianem... Chce pan zwiekszac swiadomosc???? ma pan szanse.....
 • @RomanKa 21:35:19
  Panie Romanie.

  Szkoda czasu i atłasu. Nie zabieram przedsiębiorcom ich ulubionych zabawek. Kto chce spółkę akcyjna - proszę bardzo. kto chce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - proszę bardzo. Kto che spółkę komandytowo akcyjną - proszę bardzo.

  Jeśli Pan Panie Romanie doszukał się tak rzeczowych argumentów to tez pańska sprawa. Dla mnie jest to typowy obszczymurek, który niczego nie potrafi zrozumieć co jest w poprzek jego żydłackim interesom.

  ps. o prawo wspólnych ustaleń umownych kołatałem dwa lata. Obecnie wchodzi do konsultacji społecznych i to z przedłożenia rządowego. Z początku też nie było lekko.

  Życzę sukcesów w organizowaniu takich przedsiębiorstw jak KGHM jako spółek osobowych. To brednie.
 • @nikander 22:27:53
  Dziwię się bardzo, że redakcja portalu pozwala TOBIE na takie zniewagi. Chamstwo Twoje nie ma granic.
  Napisałeś: "Dla mnie jest to typowy obszczymurek, który niczego nie potrafi zrozumieć co jest w poprzek jego żydłackim interesom."
  Szkoda było mojego wysiłku abyś zrozumiał wreszcie jakie bzdury przez ostatnie kilka lat głosisz. Uczyć się nie chcesz. Myśleć nie chcesz. Przez dwa lata jak mówisz w sprawie spółki włascicielsko-pracowniczej nie zrobiłeś żadnego postępu, okopałeś się we własnym łajnie i fekaliami obrzucasz tych co Ci dobrze radzą.
  Bywaj.
  Więcej się do Ciebie nie odezwę, okazałeś się zwykłym CHAMEM!!!

  Chamów nie pozdrawiam.
 • @nikander 22:27:53
  Panie Jozefie..nie trzeba sie dopatrywac,,one sa tam dokladnie precyzyjnie i jasno wylozone...I to nei jesty moja sprawa ale panska ,,to z panskimi tezami probujemy sysklutowac nie z moimi.
  Potrafi pan na nie odpowiedziec- czy nie.Bez irytacji,,bo czymze sie irytowac.
  Oglosil pan swoje tezy publicznei z prosba o dyskusje...to enich pan nei unika syskusji.
  Tu nie chodzi o preferencje taka= czy inna..pan wprowadza cos nowego co nie ma zadnego sensu...i o to sie dopytujemy???Ni edefiniuje pan pojec...nie wyjasnia prostych i logicznych pytan??? Nie bede sie powtarzal jakich ma pan nieb ieskm kolorem wykreslone kazde zagadnienie wymagajace wyjsnien.
  To ze ktos pyta jak pyta . wlasnei jest najlepszym dowodem ze nei pytaja pana obszczymurki tylko powazni ludzie ,ktorzy wiedza co mowia..a nei mowia co wiedza czy sie im wydaje??? i tego samego zadaja od pana,,,,
  To- ze panu sie wydaje ze jest tak wcale nie znaczy- ze pan ma racje.
 • @thot 23:11:48 RomanKa 11.11.2014 00:22:15
  Panowie.

  Nie sadzę, aby @thot nie odróżniał wzrostu aktywów (dokonanych np drogą inwestycji) od zysku. Na takiego aż idiotę nie wyglądą. Jeśli natomiast ten fałsz wprowadza w co drugim komentarzu, to robi tu za żydowskiego "zadaniowca". Znalazłby każdy sposób aby obsikać tę koncepcję ciepłym moczem tamudycznej logiki. To w ich łbach sie nie mieści i tyle!
  Gdybym pisał o spółdzielni to zrobiłby to samo. Też dowodziłby, że jest niepotrzebna, bo jest jakaś kuźwa spólka komandytowo - akcyjna.

  Można zadać pytanie: dlaczego to mu przeszkadza że ludzie wreszcie chcieliby spróbować inaczej? Co to za typ?
 • @nikander 08:32:06
  Panie Jozefie...moze pan udzielic odpowiedzi??? ...czy nie jest pan w stanie???

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY