Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
67 postów 563 komentarze

KONTRREWOLUCJA

thot - Krzysztof Chrobot - Polak, antysocjalista. - „thớt” w języku wietnamskim oznacza „płyty tnące”lub „deska do krojenia” http://www.djoles.pl/mp3/pobierz/937039,detektyw-inwektyw-deska-do-krojenia.html

ADAM MICKIEWICZ – Czego Polakom nie wolno wiedzieć!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Liczni biografowie poety mocno starali się ukryć przed czytelnikiem polskim wiele faktów z biografii poety. Oto one:

 Levy Armand – urodzony jako francuz, pochodzenia żydowskiego – jeden z czołowych masonów europejskich (od 1871 r. uczestnik Komuny Paryskiej) - zaczął od 1953 roku regularnie sekretarzować Mickiewiczowi. Sekretarzowanie polegało głównie na stenografowaniu i korygowaniu francuskich utworów poety. Lista prac sekretarskich jest bardzo bogata, w muzeum Mickiewicza w Paryżu zachowało się kilkadziesiąt teczek, w których znajdują się teksty Mickiewiczowskie, przepisywane i redagowane przez Levy Armanda. Levy Armand razem z Mickiewiczem organizował w Turcji legion żydowski.

 

W spisie Kraushara pośród pierwszych Majewskich , którzy byli polskimi frankistami byli, Majewscy z Zabrzezia, Majewscy z Rohatyna oraz Majewski Hilel. Nieco później wyznanie rzymskokatolickie  przyjęło jeszcze kilkudziesięciu Majewskich. Istnieją badacze zajmujący się życiorysem Mickiewicza, którzy twierdzą, że Adam Mickiewicz pochodzi z Majewskich Hilel (czyli, że ma turecko-żydowskie pochodzenie) – jako, że poznać drzewo po owocach jego! Jednak trzeba przyznać, że do dnia dzisiejszego nie odnaleziono dowodów, że dziadek Mickiewicza nosił kiedyś imię Hilel i zamieszkiwał pośród Turków.

 

W XVIII wieku, polski Żyd sabbataistyczny- Jakub Lejbowicz, zwany Frankiem, ogłosił się trzecim z kolei mesjaszem. Odtąd jego wyznawcy zwani są frankistami. 

//www.sztetl.org.pl/pl/cms/wiedza/1676,kim-byli-frankisci-/

 

Frank nawoływał do CZĘŚCIOWEJ asymilacji ze społeczeństwem polskim. Żydzi po przechrzczeniu się przyjęli polskie nazwiska, wśród nich najbardziej popularne to Wołoski, Jeziorański, Szymanowski, Majewski, Krzyżanowski, Dobrucki, Dąbrowski, Przybylski, Przybyszewski, Nawrocki, Kwiatkowski, Jakubowski, Matuszewscy

 

Zgodnie z niektórymi opiniami historycznymi frankiści mieli negatywny, destrukcyjny wpływ na Polskę. Zdaniem Didiera frankiści byli nieszczerymi neofitami i dążyli do przejęcia władzy w rozkładającej się Rzeczpospolitej. Już w pierwszym pokoleniu, zdaniem Didiera, szerzyli działalność rozkładową wśród narodu polskiego. Starali się rzucić zarzewie nieporozumienia między Polakami. Nowa szlachta neoficka rozpoczęła nieubłaganą walkę z warstwą przodującą w Polsce. Jako wybitni politycy zapełniali ławy poselskie, nie brakowało ich na dworze królewskim, słynęli z bogactw i znaczenia w większych miastach kraju. Dotarli także do szkół, gdzie starali się „urobić” młodzież w odpowiednim duchu. Zdaniem historyka, to złowrogi wpływ frankistów zaciążył specjalnie na losach naszej ojczyzny w ostatnich latach niepodległości. Posądzano ich o dążenie do stworzenia własnego, samodzielnego państwa na terenie Polski, zgodnie z planem Franka. Podczas sejmu 4-letniego frankiści zasiadali na ławach poselskich: Szymanowscy, Orłowscy, Jasińscy. Frankiści mieli jeden podstawowy obowiązek, poślubiać tylko frankistów. Celina Szymanowska, żona Mickiewicza, ma udokumentowane frankistowskie pochodzenie.

 

Faktem jest, że frankiści przeniknęli do wolnomularstwa. Zdaniem Didiera wynikało to z niemożności doprowadzenia do bratobójczej walki w Polsce. Frankiści postanowili po 1794 roku „zaopiekować się” młodzieżą szlachecką. Dlatego też starali się skupić tę młodzież w kręgu masonerii. 

 

Adam Mickiewicz był jednym z założycieli filomatów (Zan, Mickiewicz i Jeżowski). Towarzystwo nigdy nie liczyło więcej niż 12 członków. Filomatom podlegali filareci i inne związki o różnym stopniu wtajemniczenia i sekretności. Filareci stanowili najliczniejszy i najniższy stopień Towarzystwa – należało do nich około 150 osób. Wszystkie dokumenty wskazują, że była to studencka przybudówka masonerii zainstalowana na Uniwersytecie Wileńskim.

 

Pelikan Wacław (jakoby syn żydowskiego zarządcy jednego z wileńskich domów) – szpicel Nowosilcowa (sporządził i przedstawił Nowosilcowi listę przeznaczonych do usunięcia profesorów i pracowników Uniwersytetu Wileńskiego (na której znaleźli się Joachim Lelewel, Ignacy Daniłowicz, Michał Bobrowski, Kazimierz Kontryn,…), awansował za swoje donosicielstwo na dożywotnie stanowisko rektora Uniwersytetu Wileńskiego. W 1825 Pelikan (jako rektor) wystawił fałszywe świadectwo potwierdzające, że Mickiewiczowi, w związku ukończeniem Uniwersytetu przysługuje tytuł kandydata filozofii, ale prawda jest taka, ze taki tytuł nie mógł Mickiewiczowi przysługiwać, ponieważ brakowało mu do ukończenia studiów zdanego egzaminu z algebry, który powinien zdać w 1816 r.!Czym różni się czyn Mickiewicza od czynu Kwaśniewskiego?

 

W liście do Delfiny Potockiej z 20 marca 1848 roku Zygmunt Krasiński opowiada o spotkaniu politycznym, które odbyło się w jego mieszkaniu. Obecni byli na nim Adam Mickiewicz, Eliza Krasińska, Norwid i przyjaciel Krasińskiego Stanisław Małachowski. W liście tym opisuje Krasiński co powiedział owego wieczoru Mickiewicz:

Polski nie będzie już. Połączą się Czechy, Moskale i Polacy… Narodowości zaginą, stopią się. Zachodnia łacińska ogłada…przeklętą…rzymski język, rzymska literatura…i kościół odrzuconym jest. Szlachta Polska to najemcy!...Dziś ono plemię obce, ona szlachta musi się rozsypać, zaginąć, zniknąć….Wszelka przeszłość herezją, wszelka tradycja, jeśli nie jest pogańska, grzechem jest. Imię Polska nawet skazane jest na śmierć i zgubę…. Może to gorzkie prawdy, ale taka wola jest Boża, takie objawienie jej. Gorzkie przecież ojczyźnie żydowskiej było chrześcijaństwo….Szlachta….musi wykorzenioną być! Wszystko cokolwiek było, musi przestać być….o to przyszłość świata, oto zbawienie, oto życie!”

 

Norwid w liście do gen Skrzyneckiego tak osądził TEN występ Mickiewicza:

„ znalazłem go jako najpotężniejszym oszukańcem, jakiego przykładu dotąd nie ma.. Ten człowiek straszny jest dla Polski..”

 

W 1841 roku Towiański przybył do mieszkania Mickiewicza, wiedząc, że jest on autorytetem dla innych – w celu wspólnego szerzenia Towiańskiego nauki: reinkarnacji istnień ludzkich i gnostycznej nieustającej walki dobra ze złem i zła z dobrem. W 1842 roku Tobiański oraz Mickiewicz powołali Koło Sprawy Bożej, do koła można było wstąpić po przygotowaniu, i po końcowej rozmowie z Towiańskim lub Mickiewiczem (za ich osobista decyzją). Prawdą jest, że Żydzi mieli w Kole przewagę liczebną. To zamknięte środowisko wytworzyło swój styl bycia, obrzędy, aż po  pomysł (autorstwa Mickiewicza) chrztów i ślubów wewnątrz wspólnoty.

 

W „Nieboskiej komedii” występujący przechrzta to nikt inny jak frankista. Przechrztów- frankistów Krasiński oskarżał o pozorne przyjęcie chrześcijaństwa, o działanie na szkodę dla Polski, o dążenie do obalenia władzy i pozbycia się Polaków i opanowania całego kraju, stworzenia własnego suwerennego państwa. Krasiński stwierdzał, ze niebezpiecznym jest to, że przechrzty opanowały wszystkie stanowiska trzeciego stanu i temu podobne. Upatrywał w tym zgubę dla Polski.

 

Montalembert Charles de – członek Izby Parów - po wizycie u niego Mickiewicza, który złożył mu wizytę w imię „towianistycznej służby” napisał do niego w 1844 r. list: „Jesteś na drodze ku otchłani, tej otchłani, w którą się wpada z mniejszym lub większym rozgłosem, ale z której nie sposób się podźwignąć raz w nią wpadłszy. O! Gdybyś nie był nigdy katolikiem, byłbyś inaczej wytłumaczony…”

 

Mickiewicz podczas pobytu w Turcji 1855 roku wraz z Levym postanowił zorganizować legion żydowski z Żydów wziętych do niewoli podczas wojny krymskiej oraz w dalszej fazie z Żydów z terenu Turcji. Mickiewicz chciał wojskiem żydowskim wywalczyć w wojnie z Rosją możliwość utworzenia Judeo-Polonii. Po śmierci Mickiewicza Levy chciał tworzyć żydowską formację wojskową w oparciu o bankierów (Rothschilda przede wszystkim).Czy hasła stworzenia Judeo-Polonii  umarły, czy dalej po 250 latach są realne? Okazuje się, ze idea ta nie umarła, ponieważ Sierakowski w Berlinie wzywa trzy miliony Żydów: wracajcie do Polski! Żąda także wprowadzenie w Polsce języka hebrajskiego jako urzędowego!Stworzyli też godło organizacji – orzeł biały w koronie na tle gwiazdy Dawida.

 

A nam Polakom pozostaje dokładne wczytanie się w List do Efezjan 6.11-20

„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 

 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. ….

 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże…” 

Źródła: „Mickiewicz Encyklopedia” – Jarosław Rymkiewicz, Dorota Siwicka, Alina Witkowska oraz Marta Zielińska

„Mickiewicz – mistyk polityk” – Wiktor Weintraub

KOMENTARZE

 • @
  Czytał Pan kiedyś Pana Tadeusza albo Dziady?!
 • @autor
  Chciałem kiedyś napisać o tym tekst. Widzę, że mnie ubiegłeś. Niektórych faktów nie znałem, jak na przykład list Krasińskiego. Ważny tekst, choć dla wielu bolesny.
 • @autor
  Swoją drogą od dłuższego czasu noszę się by napisać szerszy tekst o frankistach. Nadreprezentacja tej grupy w istotnych momentach historii jest niezwykle interesująca.
 • @karoljozef 16:23:40
  Widzę, że emocje Panem kierują, i dlatego dał mi Pan 1!!!

  Proszę Pana, gdyby oceniać człowieka z jakiejś części życia, a nie z całego życia - to miałby Pan rację!

  Wtedy Hitler byłby cudownym malarzem-artystom. A co tam, kogo interesują późniejsze lata Hitlelra...wane jak pieknie malował - a widział Pan przypadkiem jego obrazy????

  Przepraszam, za to porównanie, ale jest one na tyle mocne, aby zrozumieć, ze trzeba sledzić CAŁE zycie WIESZCZA, a od roku 34 nic wielkiego przez 23 lata nie napisał!!!
 • @Robert Grunholz 17:09:49
  Miło słuchać na NE głosu rozwagi i mądrości u 17 letniego Narodowca....to pozwoli umierać namSTARYM w spokoju... Jeszcze Polska Nie Zginęłą! Wy młodzi naprawicie to, co nam starym nie udało się naprawić! Z Bogiem!!! A my Wam pomozemy, o ile będzie taka Wasza wola.
 • @karoliozef
  No właśnie teksty,które Pan przytacza dają świadectwo o jego autorze.

  Ten tekst też daje świadectwo ,tylko jakie:))
 • Autor
  Mickiewicz nie poświęciłby Panu zapewne słowa uwagi,

  pozdrawiam,
 • Autor
  ...i jeszcze jedo. Nie jednemu psu Burek (Burek, więc może Turek? A że brzui jak Barack, to może Burak Obama? Czyli czarny Turek?)

  Matka Mickiewicza była z Majewskich herbu Starykoń. Tak utrzymuje Marek Minakowski a on się na tym zna. A zatem żadni neofici.

  Ale nawet jakby to była Salcia Fiszbajn, to ceniłbym mimo wszystko Mickiewicza nadal bardziej od Pana.

  Po co komu takie ramoty?!

  Ci stuprocentowi Polacy nie są w staie wyprowadzić się z 16. przodków a bredzą o rasie.

  Pozdrawiam,
 • @thot 17:18:43
  Artystom to on był. Szkoda, że nie został artystą. To ja Panu dałem 1, to i tak za dużo.

  Pozdrawiam,
 • @Jan Bogatko 17:58:36
  Nigdy nie przepadałem za poezją Mickiewicza. Zdawała mi się "lewacka" :)

  //Mickiewicz nie poświęciłby Panu zapewne słowa uwagi,//

  Czy to ma znaczenie? Mamy tu zbiór faktów o naszym "wielkim wieszczu" i nie są to fakty korzystne dla jego wizerunku. Co z tym zrobimy? Będziemy się obrażać na fakty, bo nam nie pasują? Rozmowa, którą przytoczono, odbyła się, jak Mickiewicz miał około 50 lat!!!

  Ja bym rozumiał, gdyby to mówił 20-25 latek, ale tak to HAŃBA.
 • CZY WEDLUG WAS MOZNA BYC FRANKISTOWSKIEGO POCHODZENIA I DOBRYM POLAKIEM?
  Bo ja wiem o licznych Dabrowskich, Majewskich, Jakubowskich, i innych o "frankistowskich" nazwiskach, ktorzy byli goracymi patriotami i dzielnie walczyli za Ojczyzne, oraz oddali w tej walce zycie.
 • Ciekawe
  "Frank nawoływał do CZĘŚCIOWEJ asymilacji ze społeczeństwem polskim. Żydzi po przechrzczeniu się przyjęli polskie nazwiska, wśród nich najbardziej popularne to Wołoski, Jeziorański, Szymanowski, Majewski, Krzyżanowski, Dobrucki, Dąbrowski, Przybylski, Przybyszewski, Nawrocki, Kwiatkowski, Jakubowski, Matuszewscy"

  Faktycznie w historii herbu Starykoń, nie znalazłem wzmianek łączących go z Mickiewiczem. Może był z jakichś innych Majewskich, a może właśnie z tych przeinaczonych?

  "Polski nie będzie już. Połączą się Czechy, Moskale i Polacy… Narodowości zaginą, stopią się."

  Wygląda, że dojrzał wtedy już do internacjonalizmu i był za zlikwidowaniem Polski. Jakiś ruch prekursorów III Rzeszy? Tfu! Chciałem powiedzieć Unii Europejskiej?
 • thot
  niepradobnie ważny tekst. Chyba najwyższy juz czas założyc każdemu z tych "wieszczów", "patriotycznych przywódców", itd, itp stosowną kartotekę i... napisac w ten sposób tą prawdziwą Historię Polski. Koniecznie trzeba to zrobic dla tych kolejnych coraz bardziej ogłupianych pokoleń.
 • @Pan Marky 18:39:16
  Nie inaczej, ale nie tylko to jedno nazwisko przecież. Tych nazwisk jest cała masa.
 • @Jan Bogatko 18:07:59
  ///

  Matka Mickiewicza była z Majewskich herbu Starykoń. Tak utrzymuje Marek Minakowski a on się na tym zna. A zatem żadni neofici.
  ///

  A czy ktoś mówi że matka Mickiewicza nie była z Majewskich herbu Starykoń? Była więc po ojcu Majewska i jako taka najprawdopodobniej frankistka.

  A Minakowski to jakie to jest nazwisko?
 • @Jan Paweł 19:14:25
  Byle tylko nie zrobić z tego jakiegoś bolszewizmu, bo tacy mądrale też już byli.

  Ja bym Mickiewicz całkiem nie potępiał ale robienie z niego wieszcza narodowego i nauczanie w szkołach tego jak jakiejś religii i mantry to jest rzeczywiście chore.

  W ogóle problemem nie jest Mickiewicz ale chore nauczanie, chora szkoła ktora zamiast uczyć etyki, moralności, pracowitości, zdrowia i w ogóle życia uczy dziadostwa i nakładania gumek. To jest prawdziwa zgroza, bo Mickiewicza i tak przeważnie nikt się nie uczy. To kiedyś była taka kretyńska moda że ludzie znali całego Pana Tadeusza na pamięć tak jakby to miało coś dawać. Rozumiem że 2000 lat temu by się napamięć uczyli ale 100, 50 lat temu? Kretyństwo pierwszej klasy.
 • Bardzo ważny temat poruszyłeś
  nie daj się zaszczekać żadnym mądralom co to piszą że jakiś Minakowski stwierdził że Mickiewicz to nie frankista i szlus. Idź swoją drogą i nie wdawaj się w niepotrzebne sprzeczki. Ale nie ustawaj i nie bądź zamknięty na wiedzę, bo kto to wie jak to mogło być tak naprawdę.

  Postać Mickiewicza rzeczywiście jest podejrzana, bo każde podsycanie emocji w narodzie do walki jest ZŁE i szkodzi.

  Z tego co pamiętam to Mickiewicz tak bardzo chciał uczestniczyć w walkach powstańczych że w efekcie nigdy nie dotarł do powstańców.

  Tak czy inaczej trzeba zawsze przykładać miarę Bożą. Jeżeli Mickiewicz nie był frankistą a namawiał do takich działań to i tak jest postacią negatywną i tak.
 • NAZWISKO "SIERAK"
  Nazwisko "Sierak," oraz jego liczne odmiany, np. "Seroka," to nazwisko zydowskie. Patrz np.:

  http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~allcountry2
 • @Skad my to znamy 19:37:51
  Skłodowska była frankistką.
 • @wrzask 18:31:28
  Chyba całkiem dobrze powiedziałeś - protoplaści III rzeszy, UE. Tak właśnie.
 • @wrzask 18:31:28
  ///

  Faktycznie w historii herbu Starykoń, nie znalazłem wzmianek łączących go z Mickiewiczem. Może był z jakichś innych Majewskich, a może właśnie z tych przeinaczonych?
  ///

  A byli jacyś INNI Majewscy niźli ci którzy byli z przechrztów?
 • @Skad my to znamy 19:37:51
  Co pan tam gada, zanim jeszcze Mickiewicz był to już w Polsce frankiści hasali i szlachtę trzymali w rękach.
 • @
  panowie blogierzy! - jesteście wielcy, całym życiem i tfurczościom swom

  i napiszcie jeszcze, że Karol Wojtyła to na tych kajakach z tymi studentkami to
 • @ Autor. A Dywizjon 303 sympatyzowal po cichu z Niemcami
  Wszystko mozna przekrecic. Ze niemieckie obozy koncetracyjne byly polskie, ze Kopernik byl kobieta, a Sklodowska francuzka. WSZYSTKO TO JUZ PROBOWALISCIE I NIE UDALO SIE WAM.
  Nie udalo sie wam wmowic, ze Mickiewicz byl zydem, wiec teraz moze, ze turko-zydem, a pozniej juz reszta przejdzie.
  Wiemy, ze Nowe Wladze oswiatowe, redukuja nauke w polskich szkolach i tej mlodziezy mozna takie kosmiczne euro-pierdy probowac wmawiac, ale starszym, to nie przejdzie. No mozecie puscic to przez SMSy, moze beda czytac, choc malo prawdopodobne, a tym bardziej, ze uwierza.
  Co do Autora i jego tFurczosci, to proponuje mu przypomiec sobie, co zona premiera Donalda Tuska mowila o swoim mezu, ze robi, gdy nie ma co z soba zrobic w domu?
 • @karoljozef 19:50:18
  Widzę, że cos Pana osobiscie dotkneło..... ale CO? niech się Pan nie wstydzi i powie!!! Pan też jest frankistą? Czy moze uwielbia Pan Kwaśniewskiego i jego wyzszą szkołę? O co Panu chodzi, NIECH PAN POWIE PRAWDĘ!

  Fakty przedstawione w moim poście są z polskich książek...a nie rosyjskich czy niemieckich... to polscy badacze historyczni... ja tylko przytaczam to co dla nich jest pewne, zbadane... i mówię co jest nie do udowodnienia...ale proszę powiedzieć, który Polak wpadł na genialny pomysł, aby tworzyć żydowskie legiony w celu wyzwolenia Żydów spod okupacji polskiej??? Zna Pan kogoś takiego, jezeli nie zna Pan, to dlaczego nie mają sie o tym uczyć w szkole Polskie dzieci????....pokazuję to co w szkole nie uczą, to - czego Pan do swojej jaźni nie chce przyjąć! Pan dalej oczy zamyka na fakty ... co tam legiony żydowskie...co tam towianizm...co tam głoszenie haseł o potrzebie zniszczenia szlachty...dla Pana to nic nie znaczące słowa!

  Dech zapiera!!!
 • @thot 20:06:07
  I jak oni tą szlachtę niszczyli?

  Ano panienkami i pieniędzmi. A głupia szlachta się dała podpuścić.

  Poniatowscy i Czartoryscy szczególnie lubili frankistów tak że byli dla dziesiątek ich dzieci, setek rodzicami chrzestnymi. Oczywiście nie była to transakcja jednostronna lecz łączona.
 • @wrzask 18:31:28
  ///
  "Frank nawoływał do CZĘŚCIOWEJ asymilacji ze społeczeństwem polskim. Żydzi po przechrzczeniu się przyjęli polskie nazwiska, wśród nich najbardziej popularne to Wołoski, Jeziorański, Szymanowski, Majewski, Krzyżanowski, Dobrucki, Dąbrowski, Przybylski, Przybyszewski, Nawrocki, Kwiatkowski, Jakubowski, Matuszewscy"
  ///

  Wolski, Zieliński, Ziółkowski, Lewandowski, Michałowski, Malinowski, Wiśniewski, Dobrowolski, Szymański, Górski, Kamiński...

  zobaczmy jak artysta Kamiński podburza Polaków do nienawiści:

  http://www.youtube.com/watch?v=YZQpptwEceo

  Można tylko podjerzewać że wśród tak zwanych narodowców którzy protestują przeciwko Jaruzelskiemu są ludzie którzy świadomie właśnie podburzają naród.
 • --- ho ho hoooooooo !!!! a 300 lat a 500 do tyłu i tropić
  -- tymczasem na NE jakby nigdy nic o kilku dni --jest sobie reportaż Circ -o dzwięcznym tytule --psi OŚWIĘCIM pod Ełkiem / polskie obozy -JAKBY !!!! i cisza !!! o psach nawet przeczytali -tytułu NIE ZAUWAŻYLI --małolaty na cmentarze i do krypt !! TAM ZBUDUJECIE SOBIE JUTRO !! koniecznie z Watykanem !! tego Wam jednak tropić NIE WOLNO !!!
 • @ninanonimowa 20:28:09
  O czym ty mówisz?
 • @Antymedyczny 20:18:45
  Narodowcy dzielą się na dwie rozdzielne części: na narodowych socjalistów (patrioci kryptokoministyczni) oraz na narodowców opierających się na Romanie Dmowskim.

  Socjalisci narodowi swiadomie podburzają Naród Polski

  Takie bluzgi są nie do przyjecia dla kazdego Polaka, wstyd wielki, że artysta tak mówi....
 • @thot 20:33:56
  Bezwzględnie. Zasada pierwsza egzystencji jest spokój. Jeżeli ktoś zaczyna wychodzić z siebie, kląć, pluć to zniszczy siebie. Bo to jest psucie.
 • @thot 20:33:56
  A tutaj mamy całą grupę frankistów którzy sączą w głowy silne emocje podburzające do nienawiści:

  http://www.youtube.com/watch?v=EdmZYu9Lths
 • @thot 20:33:56
  I następny frankista - Staszewski:

  http://www.youtube.com/watch?v=2xryJmEiY0Y
 • KTO SIĘ UTOŻSAMIA ZE ZDRAJCĄ?
  (Jeśli faktycznie był nim Mickiewicz).

  Skąd tyle negatywnych ocen za tekst, w którym podano jedynie fakty i słuszną interpretację?!

  Ludzie! Nie jesteście Mickiewiczem. Przyzwyczajcie się także do tego, że na niejeden temat Was okłamali. Nie można się obrażać na prawdziwą historię, bośmy pokochali inną historię - fałszywą.

  Trzeba przejrzeć na oczy i wyciągać wnioski! A nie gwiazdkować ujemnie za prawdę - nie jesteśmy małpami na guziki tylko ludźmi.

  Informacje trzeba sprawdzić, a jeśli to prawda to przyjąć, że Mickiewicz był zdrajcą i tyle. I nie ma, że boli!
 • @ninanonimowa 20:28:09
  Kogo obchodzą jakieś tam bezużyteczne psy? Tutaj dyskutuje się o poważnych rzeczach -o historii.
 • @space 20:52:13
  Dzięki za mądre słowa.
  Masz rację, przyzwyczajenie to naszą druga natura, boli gdy trzeba ją zmienić.
 • @Antymedyczny 21:06:09
  To nie tak, poezja jest niezbędna w życiu człowieka. Natomiast należy uczyc prawdy, a nie pół prawd.
  Pozdrawiam
 • @space 20:52:13
  Właśnie ma boleć! Po to żeby -potem nie stracić głowy idąc jak ciele na zatracenie.

  Mickiewicz jest irracjonalny i niezrozumiały dla ludzi i należy go wywalić ze szkoły a w jego miejsce wstawić nauki racjonalne o tym jak żyć.

  Niech ktoś kto uczył się MIckiewicza w szkole powie co z tego wyniósł, czego go te lektury nauczyły mądrego?

  Wystarczy zobaczyć jak frankisci z kabaretów robią sobie jaja z nauki w polskich szkołach. I niech ktoś nie myśli sobie że ten kabaret to takie smichy chichy, ci ludzie wiedzą co robią: Zresztą mają rację i chociaż robią sobie jaja z Polskości to pokazują nam właściwą, no moze nie do końca, ale pokazują nam drogę aby się zastanowić nad tymi niepraktycznymi naukami:

  http://www.youtube.com/watch?v=DkR9lA1EDI0

  To właśnie ci frankiści czy też polskofrankistowscy mieszańcy: Robert Górski, Przemysław Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć
 • @thot 21:15:03
  Poezja może być ale nie taka która robi wodę z mózgu. W dodatku bez podstaw nauki o życiu.
 • @karoljozef 16:23:40
  Czytać - nie czytał, ale co wypił, to jego.
  A dziady na kazdej ulicy...
 • @Antymedyczny
  Świetny kabaret! Można się pośmiać.

  Wie Pan co,proponuję,by nie tylko Mckiewicza,ale może całą lekturę należałoby skasować w szkołach,bo ona robi wodę z mózgu.
  Jak Pan myśli?...
 • @Antymedyczny 21:16:31
  Zgadzam się.
  Już minęło dwadzieścia parę lat jak musiałem czytać te irracjonalne i niezrozumiałe bzdety mickiewiczowskie i pamiętam jako dziecko dziwiłem się temu, że to nasz narodowy "wieszcz".
  Dziś się sprawa wyjaśniła.
  Ogólnie to można dojść do wniosku, że im bardziej jakiś typek był i jest promowany tym większa to fałszywa gnida.
 • @
  Państwo Wielcy!

  Kiedy odbrązowicie Wojtyłę?!
 • -----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  VA BANQUE
  Psi Oświęcim koło Ełku !!!!!!!!! / Ciri /

  POLSKIE OBOZY ZAGŁADY !!!!

  ---POWINNO BYĆ !!!!! psi AUSCHWITZ !!! koło Ełku
 • @Antymedyczny 20:18:45
  a czy Jaruzelski nie zasłużył sobie ?
 • CZY NIE JESTESCIE PANOWIE HIPOKRYTAMI?
  Hm, przyznam, ze guzik mnie obchodzi, co Mickiewicz rzekomo powiedzial, czy nie, na jakims zebraniu, i co na ten temat sadzil szlachecki apologeta Krasinski (ktoregom ojciec byl zdrajca narodu).

  Interesuje mnie to, co Mickiewicz napisal - jego wielkie dziela, ktore sa kanonem polskiego patriotyzmu i polskosci.

  Mickiewicz to dla mnie jego wielkie dziela, nie osoba prywatna, ktora mogla nawet mowic rzeczy sprzeczne z tymi wyrazonymi w swoich dzielach.

  Nie lubie metafor, ale tym razem porownam dzielo Mickiewicza do jednego z glownych filarow, na ktorych opiera sie polskosc. Gie mnie obchodzi co prywatnie mowil czy myslal budowniczy tego filaru. Oraz wiem, ze gdyby ten filar zostal zniszczony, byloby to katastrofalne dla polskosci.

  Wydajecie sie nie rozumiec artysty, panowie.

  Oraz byc ignorantami albo klamcami na swoj wlasny temat. Czy atakujac Mickiewicza za to, co rzekomo powiedzial o polskiej szlachcie, usilujecie przekonac, ze wy nie macie podobnych albo gorszych mysli niz on? Juz samo wasze atakowanie go swiadczy o tym, ze niezle swinstwa i brudy macie w glowie.

  Czy jestescie hipokrytami?
  :)
 • Dużo zbyt pewnych uogolnień wynika z braku uwzględniania istnienia podświadomości prowadzącego do naiwności
  Jakuba Lejbolwicza Franka vel Zbigniewa Dobruckiego vel....(przechrzcił sie także na mahometanizm,luteranizm i prawoslawie) można uważać za ojca duchowego autorów Protokolów Mędrców Syjonu, które fascynowały nie tylko grupę niemieckich homoseksualistów z aszskenazyjskimi korzeniami trzymających wladzę w Reichu Hitlera (podnieśli rasę talmudyczną do rangi biologicznej) ale także Julię Brystyngierową i Konkola, ktorzy wyselekcjonowali licznych naszych biskupów w rodzaju abp Życińskiego otrzymawszy w kwietniu 1950r prawo opiniowania kandydatów na biskupów przez bermanowski Urzad ds Wyznań na podstawie porozumienia miedzy PRL a Kościolem (za jakoby odstąpienie bermanowców od zamiaru zlikwidowania KUL, szkól i prasy katolickiej).
  Pierwotni frankisci dzielili się na bardziej i mniej świadomych pasożytniczych celów Lejbowicza Franka-Z. Dobruckiego. Podobno frankistą był pchor Wysocki ale bardziej pierwotni frankiści przybyli do kahału w Wojsławicach spotkawszy się z odmową miejscowych Żydów fałszywego przechrzczenia sie na katolicyzm (celem zastąpienia polskich elit) oskarżyli ich o mord rytualny na chrześcijański dziecku. Rabin i pięciu Żydów z Wojslawic zostało przez Trybunał w Krasnymstawie swkazani na śmiewrć i poćwiartowanie (według talmudów mieli mieć kłopoty ze zmartwychwstaniem).
  Podobnie pogrom kielecki wskazuje , że nie wszyscy Żydzi cenieni sa przez frankistów bardziej niż Polacy.
 • Kogo by tu jeszcze opluć?... Kogo obrzydzić?...
  Polecam Kościuszkę, Piłsudskiego, Jana Pawła II...

  Nikt nie jest bez wad, ale nawet jeśli Wieszcz popełniał jakieś błędy, jego zasług dla zachowania polskości nikt nie podważy...
  Pisałem o tym na blogu i w wywiadach; polecam np. http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marzeny-nykiel/27440-sposob-na-historie-wg-lecha-makowieckiego-mickiewicz-to-wieszcz-ktory-przescignal-epoke-i-nieustannie-uczy-polakow-polskosci

  Szkoda, że myślenie pozytywne, służące edukacji i wychowaniu przegrywa na NE z szukaniem sensacji i tabloidyzacją historii (która od czasów Mickiewicza też jest zaciemniana i fałszowana). Współczuję autorowi, ale przede wszystkim Polsce i Polakom. Nie jestem masonem ani Żydem. Oto moje credo:

  DO NARODU

  „...Nasz Naród jak lawa,
  Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa..
  Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
  Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi...”
  A. Mickiewicz „Dziady”

  Nie wiem, ilu nas jeszcze przetrwało w tej ziemi...
  Tuszę, że znacznie więcej, niż zliczyć możemy...

  Chciałbym na chwilkę wejrzeć w wasze dusze mroczne,
  By odnaleźć iskierkę. Rozpalić ją mocniej...
  Jak pochodnię... Ognisko... Wulkanem zagadać...
  Słońcem wzejść, co z milionów iskierek się składa!

  Wiem, że nie wszyscy w Boga jednego wierzymy...
  Nie dbam o to, gdy Dobru wspólnemu służymy...

  Dla mnie możesz być Żydem, Litwinem, Tatarem,
  Kaszubą czy Ślązakiem, Łemkiem czy Madziarem,
  Jeśli Polskę masz w sercu – klnę się tu, przed światem:
  Będziesz mi druhem szczerym! Wspólnej sprawy bratem...

  Jeśli ojciec twój zbłądził, dziad Ojczyznę zdradził
  Nie pozwól, by twe losy Fatum dziś prowadził...
  Sam wybierz swoją drogę, poszukaj w sumieniu
  Prawdy, Dobra i Siły – byś mógł się odmienić...

  Stańmy jak jeden Naród... Już Nadzieja świta...
  I przywróćmy nam wszystkim kraj – RZECZPOSPOLITĄ...
 • @Zayazd 11:55:54
  Co Ty godosz???

  Przytoczyć FAKT,Y których nikt nie publikował, to jest dla Ciebie równoznaczne z opluwaniem? podałem źródła - sprawdx zanim bedziesz pisał brednie!!

  Wałęsę opluli?

  Wyciagając łajdactwa zwiazane z braniem do łapy przez posłankę PO Sawicką - znaczy ktoś ja chciał opluć....

  Zasrtanów się czy PRAWDĘ należy przydeptać, i zakopac coby ktoś przypadkiem nie wpadł na pomysł wyciągniecia jej na swiatło dzienne!!!
 • @Pan Marky 00:21:08
  Pana logika jest chora, proszę iść do lekarza. Napisał Pan: "przyznam, ze guzik mnie obchodzi, co Mickiewicz rzekomo powiedzial" - jezeli dwóch naszych wieszczów (Krasiński i Norwid) prawie umarli z wrazenia, to Pana to nic nie obchodzi??
  Artystą był mickiewicz do 1834 roku, a totem stracił talent, i stal się socjalistycznym miedzynarodowym antypolskim politykiem. Ten okres jego zycia przedstawiam, a nie okres jego twórczosci poetyckiej....a to ze Pan nie chce tego przyjąć do własnej jaźni - to Pana problem. Waleniem grochem o scianę jest pisanie prawdy dla ślepców i głuchych!!!
 • .
  czytelnicy NE podobno nienawidza cenzury.

  gdy ktos napisał tekst " nie po ich pomyśli" rzuciło sie na niego pałkarstwo cenzxorów.

  co by to było gdyby mieli władzę?

  nikt nie ma obowiązku czytać tekstu!

  a do kogo należy sie zwracać z zapytaniem: co wolno pisac?
 • bez strachu
  zarządza nami żydowska mafia. to nasz wewnetrzny wróg. przeciwnik z którym nie potrafimy sobie poradzić żeby skutecznie walczyc najpierw należy dobrze rozpoznać swojego wroga. a z tym rozpoznaniem w narodzie jeszcze nie za bardzo. dzisiaj u władzy są marionetki, i podstawione osoby z różnych mafii, byli agenci różnych służb, sprzedawczyki i donosiciele." pisze się to agentura. ale jaka to agentura. czy tak trudno skojarzyć narodowi kilka faktów."historycy" próbują udowodnic ze to agentura sowiecka (rosyjska). a tymczasem to nie Rosjanie rozkładają nas na łopatki.
  to agenci globalizmu i światowej lichwy nienawidzący nie tylko Polski a także i całego wolnego świata. agenci dla których bogiem nie jest Chrystus lecz mamona.
  agenci działają w Polsce pod polskimi nazwiskami dlatego tak trudno ich rozpoznac.

  to ich rękami po wojnie polska była zniewalana

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Merz

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Wajsblech

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Salomon_Morel

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Gurowska

  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czaplicki

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Woli%C5%84ska

  Alicja Graff żona Kazimierza Graffa stalinowskiego prokuratora

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Alicja_Graff

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Graff

  Gustaw Auscaler, Paulina Kern linka brak

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Berman

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Romkowski

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Anatol_Fejgin

  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%9Awiat%C5%82o

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Mietkowski

  działają w kosciele

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Rufeisen

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Jakub_Weksler-Waszkinel


  politycy to żydzi


  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Dorn

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Daniel_Rotfeld

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Geremek

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Borowski


  dziennikarze to żydzi

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Michnik

  wojskowi to żydzi

  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ski

  to tylko kilka nazwisk. ale jak widać występują na każdym z obozów politycznych, skutecznie doprowadzając do podziału narodu. zamiana PO na PIS czy inną partie niewiele zmieni. ci sami ludzie od ponad 60-u lat są w Polsce u władzy, w zależności od sytuacji zmieniają ugrupowania


  czy to przypadek że w Polsce jest bałagan. odpowiedz jest krótka nie. w Polsce nie ma bałaganu. wszystkie decyzje podejmowane są świadomie. mimo iż nam wydaje się czasami ze (p)osłowie rozum stracili. nic bardziej mylnego. wszystko dzieje się w/g schematu.

  10 Reguł Mistrza Sun-Tsu (ok. 2500 tys. lat temu napisane jako instrukcja/ nauki, jak osłabić [wrogie] państwo i zniszczyć je):

  1. Niszczcie wszystko, co w kraju wroga najlepsze i zabierajcie surowce / owoce pracy .
  -Czyńcie ludzi biednymi i zostawiajcie ich w poczuciu zadłużenia.
  -Odbierajcie im radość i celowość ich pracy

  2. Ośmieszajcie jego Boga/ bogów, wiarę i szargajcie tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt państwowych.
  -Łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, nauczycieli i kapłanów, odbierzcie im wiarygodność.
  -Zamiast prawdziwym nauczycielom, dawajcie pierwszeństwo fałszywym prorokom, mitomanom, megalomanom i łasym na dobra materialne zręcznym mówcom, którzy zgrabnie użyją wypaczonych nauk, by zwodzić, odwodzić od wiary i ograbiać naród.

  3. Pomniejszajcie autorytet sprawujących władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i sprowadźcie na nich hańbę i odrazę społeczeństwa.

  4. Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie

  5. Buntujcie młodych przeciw starym i starych przeciw młodym.
  -(wmawiajcie im brak poszanowania wartości i doświadczeń starszego/ młodszego pokolenia)


  6. Utrudniajcie działalność władz i urzędów.(wprowadźcie jak największą i niesprawiedliwą biurokrację, utrudniającą zrozumienie praw, podkreślającą obowiązki i kary)

  7. Miejcie wszędzie swych szpiegów, agentów i zręcznych agitatorów (podżegajcie do nienawiści klasowej, rasowej, etnicznej i seksualnej)

  -Odbierajcie prawa i znaczenie rodzinie - podważajcie jej status w imię wolności i poprawności politycznej wobec wszystkich (innych) grup.

  8. Nie odrzucajcie współpracy najgorszych kreatur. Wynoście ich na piedestały i okrzyknijcie zbawcami narodu.

  9. Nie szczędźcie też:
  - zwodniczych obietnic,
  - ofert pieniędzy( rzadko spełnionych i w minimalnym zakresie- tyle, by zyskać wiarygodność),
  - pochlebstw i fałszywych pochwał,

  10.Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe rozwój sił zbrojnych przeciwnika.
  -Podkopujcie moralność, etykę, dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart ducha i ciała poprzez tzw. brudna wojna
  prostacką muzykę i jej oprawę (eksponujcie cielesność i seksualność do przyjętych przez dany naród granic, a potem przekraczajcie je)
  - rozpasanie kulinarne (złą dietę) i trunki oraz inne używki niszczące zdrowie (najgorsze z nich legalizujcie, mając z tego profit).
  -Niszczcie i wyśmiewajcie wiedzę o medycynie naturalnej, nazwijcie ją zabobonem i ciemnota, odsuwajcie ludzi od darów Natury, dając w zamian jako niezbędne do życia szkodliwe suplementy. "Szkodzić- nie pomagać"
  - podsyłajcie im kobiety nierządne(czyńcie także kobiety przeciwnika nierządnymi i chciwymi, bez szacunku do siebie i dzieci[rodziny]pod pozorem wolnego wyboru i równości), by dokończyły dzieła zniszczenia
  - wmawiajcie ludziom, że bez materii ( pieniądze, ubrania, zbytkowne przedmioty, wygląd-moda, najnowsza technika) nie poradzą sobie absolutnie i nie znajdą uznania w oczach innych, a tylko pogardę i pośmiewisko.
  -Odsuwajcie ich od nauki i rozwoju, niechaj skupią się na gromadzeniu rzeczy materialnych z poczuciem ich niedosytu i ciągłego zagrożenia ich utraty.

  Fascynujące, czyż nie? Napisane ponad 2500 tysiąca lat temu. A co mamy obecnie w Polsce? Prawie idealnie spełnione 10 przykazań Mistrza Sun-Tsu.

  jak pokazuje historia żydzi byli przeganiani z każdego kraju w którym mieszkali, na przestrzeni wieków doszło do wielu pogromów. pytanie czemu tak sie działo? prawda ma tę właściwość ze wcześniej czy później wypływa, a zazwyczaj wypływa w najbardziej nieoczekiwanym momencie. pogromy były wynikiem poznania prawdy przez społeczności w których żyli żydzi. prawdy o krętactwie lichwie i ogromie zdrady.

  syjoniści i żydzi nie są lojalni wobec kraju w którym żyją. są lojalni wobec diaspory
  to ich pierwsza siła.

  niewiedza społeczeństw
  to jest ich druga siła
  wspólne skoordynowane działania jednocześnie na całym świecie.
  Siła nr 3

  działają zawsze tak samo. tylko że teraz z większym rozmachem.

  i na koniec pod rozwagę

  Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym." Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie Żydów  Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy." - Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

  ps
  mógłbym pisać tak dalej, ale nie o ilość informacji tu chodzi ale o jej wagę. czy to ja się mylę w ocenie faktów czy oni jednak są wszędzie. ocenę pozostawiam czytelnikom

  ciekawa opisująca kilku z nich

  http://historyton.pl/catalog/product_info.php?products_id=15188
 • @gen 14:38:57 CENZOR OSKARZA BOGU DUCHA WINNYCH O CENZURE?
  Na kogo konkretnie niby "rzucilo sie palkarstwo cenzorow"? Kto konkretnie sie rzucil i jak? Co, jaki fakt, masz tu konkretnie na mysli?

  Czy masz na mysli krytyczne opinie na temat artykulu thota? Wiec wedlug ciebie cenzura jest, kiedy ludzie wypowiadaja to, co chca?

  A moze cenzura jest nie pozwalanie ludziom wypowiadac to, co chca?

  Co by bylo, gdybys TY mial wladze? Czy bys nie pozwolil im sie wypowiadac? Czy chcialbys, zeby do CIEBIE zwracac sie z zapytaniem: "Co wolno pisac?"?
 • @thot 14:15:31 ZAWIEDZIONY ZE NIE ZBRZYDZIL MICKIEWICZA?
  Jest pan grubianinem, i odpowiedzialby pan, gdyby mial pan dosc odwagi byc grubianskim wobec mnie twarza w twarz.

  To PAN, nie ja, nie przyjmuje czegos do swojej "jazni," mianowicie tego, ze panskie podejrzane rewelacje o Mickiewiczu nie zbrzydzaja mnie do niego jako artysty i czlowieka.

  Bo tego pan oczekiwal, publikujac swoj podejrzany (i grafomanski) tekst: ze na zawsze zbrzydzi pan Mickiewicza tym, ktorzy go czytaja, prawda?

  Ciekaw jestem kogo PAN bardzo szamuje i czci, i jak by pan zareagowal, gdybym ja napisal tekst oczerniajacy panskiego idola? Pewnie miotalby sie pan jak eskimos po pustej herbaciarni, prawda?

  A gdyby tak wyciagnac brudne szczegoliki z panskiego zycia, hm? Czy twierdzilby pan, ze ich nie ma? Ejze.
  :)
 • @Pan Marky 16:11:04
  jeśli napiszesz " nie zgadzam się z pańskim zdaniem w kwestii ... poniewaz ...., to jest OK


  ale patetyczne gesty oburzenia : jak smiesz tak mówić, to pałkarstwo!

  rozruzniajmy historie od histerii!
 • @Pan Marky 16:11:04
  cały czas wrzeszczycie na Autora jak on śmiał co takiego napisać.

  o zabawa w cenzora.

  uczciwa polemika polega na wytknięciu: " tu pisze Pan nieprawdę ..< ponieważ....."
 • @gen 16:38:57
  Czy chcesz zeby ludzie wyrazali sie tak, jak ty chcesz, nie jak oni chca? Niech wyrazaja sie jak oni chca, a ty wyrazaj sie jak ty chcesz.
 • Słowacki
  A co ze Słowackim? On był porządnym człowiekiem czy nieporządnym?
 • @Pan Marky & Zayazd
  DZIĘKUJĘ !!!

  Już wczoraj mialam dodać parę słów,ale nie chciałam się za bardzo denerwować.

  Podobnie ,jak Pan Panie Marky,też uważam,że przede wszystkim broni się sama twórczośc Mickiewicza .

  Jak można na podstawie jednego epizodu,przekreślać jego dokonania?
  Zresztą tak się wkurzyłam,że napisałam nt wiersz,który dam za moment

  Wczoraj napisałam krotki komentarz :


  "No właśnie teksty,które Pan przytacza dają świadectwo o jego autorze." -Mialam tutaj na myśli tekst Mickieicza

  "Ten tekst też daje świadectwo ,tylko jakie:))"- świadectwo o jego autorze,oczywiście -mialam na myśli autora tkstu,którego nie pochwalam .
  Niezależnie od słów może wypowiedzianych przez Mickiewicza,jego
  twórczośc patriotyczna jest niepodważalna i szlag człowieka trafia,gdy ktoś ją podważa,dając tego typu post.
  Wczoraj nic nie napisalam,bo nie mialam siły na polemikę,zresztą to nie ma sensu,zamiast tego poprostu dam za moment wiersz.
 • @gen 16:41:32
  Kto, gdzie "wrzeszczy" na autora:"jak on śmiał co takiego napisać"? Wskaz te osoby. A nawet gdyby tak ktos napisal, to co? W jaki sposob byloby to cenzura?
 • @Niespodzianka 16:55:08
  Rozumiem szanowna pania doskonale - trudno sie nie wkurzac po takim tekscie,z taka glowna mysla (ze Mickiewicz to niby antypolski nikczemnik). Jestem ciekaw pani wiersza. Pozdrawiam.
 • @Niespodzianka 16:55:08
  Gdzie autor w swoim poście przekreślil twórczość Mickiewicza, no gdzie? Cytat proszę podać.
  Thot napisał rzetelnie podając źródła informacji a nie plotki wyssane z palca. Trzeba czytać ze zrozumieniem, myśleć i zadawać sobie pytania, wyciągać wnioski. A nie natychmiast bezmyślny rejwach podnosić
 • @Pan Marky
  Wiersz już jest .

  Mógłby byc lepszy,ale był pisany pod wpływem chwili.
  Nie był on wycyzelowany ...

  Pozdrawiam
 • @taba 17:16
  Przeczytałam ze zrozumeiniem!

  Niezależnie od prawdy,czy nie w poście,tego typu post podnosi rękę na
  jeden z polskich autorytetów,na poetę który poprzez swoją twórczośc i nie tylko,choćby działalność w Filaretach czy Filomatach udowodnił patriotyzm.Kalając jego imię,podnosi się rękę na autorytet,jeśli tego nie
  rozumiesz,to tudno...
 • @taba 17:16:32
  Przedstawienie Mickiewicza jako antypolskiego nikczemnika powoduje negatywne nastawienie do jego tworczosci, prawda?

  Taba czy ty jestes thotem? Bo bardzo podobnie piszecie. Poza tym, jak trozumiem, "taba" i "thot" to slowa egipskie....
 • @Niespodzianka 17:22:18
  Przepraszam, ale gdzie moge przeczytac pani wiersz?
 • @Pan Marky
  Wiersz jest w tym samym dziale,w zakładce Kultura pt"Wybacz wieszczu,
  co dziś w grobie...

  Jest z boku,po prawej stronie...
  ja tu tylko na chwilę,bo muszę musze zjeść obiad,a zaraz mi wystygnie

  Wpadnę jeszcze wieczorem

  Pozdrawiam Pana serdecznie
  P.S Przy wierszu,jest zdjęcie wilka
 • @Niespodzianka 17:51:01
  Dziekuje, zaraz przeczytam.

  I smacznego.
  :)
 • @Pan Marky 16:11:04
  Stosujecie Pan, razem z Panem Bogatko, najgorszą stalinowska zbiorową cenzurę!


  Czy Pan nie widzi, że w poście moim NIGDZIE nie atakowałem twórczości Mickiewicza.

  Czy Pan nie widzi, jak dyskutuje na forum NE Pan Bogatko - wyzywając mnie od neomoczarowca, agenta, kurwy politycznej...czy to nie jest neocenzura? Czy to nie jest stalinowski sposób zatykania ust?

  Proszę dyskutować z faktami, a nie stosować ataki ad persona - zgodnie ze sztuka prowadzenia sporów opisaną przez Schopenhauera.

  Dlaczego chcecie Panowie walczyć z faktami?

  Fakty niewygodne, ale dla kogo pytam, bo mi te FAKTY nie przeszkadzają podziwiać poezji Mickiewicza.

  Nie ustosunkował się Pan ani jednym zdaniem do faktów przytoczonych w poście moim.

  Zapraszam do merytorycznej dyskusji, o ile Pan potrafi merytorycznie dyskutować.
 • @thot 18:01:00 Panie Thot, Tarot, czy Kabala: NIGDY NIE CZYTALES "PANA TADEUSZA"
  Czlowiek, ktory choc raz przeczytal "Pana Tadeusza" nigdy nie powie, ze Mickiewicz byl zydem, czy turko-zydem albo, ze byl antypolski.

  MARNY WROZBIARZU KABALY, "THOT", WALNIJ SIE GLOWKA O SCIANE BO TWOICH FRONKOWSKICH BREDZEN NIE MOZNA ROZWAZAC, JAKO COS NORMALNEGO, ANI POWAZNEGO.

  Swoimi przekretnymi wywodami probujesz zaistniec jako nowe wcielenie Franka, niedoszlego proroka. Jestes z jego krwi, ale to nie ten czas i miejsce, a i Twoja kiepela nie umywa sie do Franka.
 • @Skad my to znamy 19:17:07
  Czytał Pan post? Dokładnie?
  To niech Pan się walnie główką o scianę i przeprosi Thota za bzdury które Pan wypisuje.
  Kolejny analfabeta który czyta i nie rozumie co czyta....
 • @Skad my to znamy 19:17:07
  Bredzisz jakbys miał goraczkę...idź leczyć się...bo źle skończysz!

  Bredzisz o Franku...co ty godosz?

  Badałeś moją krew znaczy? Och oskle idx do swego koryta i nasyp sobie owsa jesli umiesz

  Mówiac po Polsku spadaj...mało kumasz
 • Historię najlepiej zostawić historykom
  Historycy mają przygotowanie, a też są kwestie, w których mają odrębne zdania. Natomiast słowa, wyróżnione tym niebieskim drukiem nie są słowami Mickiewicza, a tylko ich interpretacją. A interpretacja może być myląca. Jeśli tego nie napisał Mickiewicz, to mamy tylko GDYBANIE. Czasami jak ma się gorszy dzień to zdarza się ludziom mówić różne bzdury i głupstwa, a wcale tak nie myślą.

  Uważam, że artysta tylko w swojej twórczości jest szczery. Pzdr
 • @leoparda 20:58:24
  Widzisz, gdybysmy posłuchali Ciebie, to historia byłaby tylko dla wtajemniczonych, a masy...masy niech wierzą w mity....
  jest taki zakon, który pisze historie tylko na podstawie ludzkich opowiesci....
  polityk mówiacy do znanych poetów, (Krasińskiego i Norwida) nie miał zwidów jakiś, ot miał słabszy dzień i powiedział gojom za dużo....

  Straszne jest to, że Polacy nic nie wiedzą o okresie gdy Mickiewicz zajął sie polityką...w szkole nie uczą, a potem ludziska nie mają potrzeby czytania ze zrozumieniem.

  I co, dyletanci wkraczajacy na pola historii maja byc zamykani? Czy raczej inni powinni iść ich sladem i szukać Prawdy!
 • @Niespodzianka 22:48:47
  ///
  Świetny kabaret! Można się pośmiać.

  Wie Pan co,proponuję,by nie tylko Mckiewicza,ale może całą lekturę należałoby skasować w szkołach,bo ona robi wodę z mózgu.
  Jak Pan myśli?...
  ///

  To właśnie od dawna się dzieje w szkołach.
 • @NUS 23:21:57
  ///
  Zgadzam się.
  Już minęło dwadzieścia parę lat jak musiałem czytać te irracjonalne i niezrozumiałe bzdety mickiewiczowskie i pamiętam jako dziecko dziwiłem się temu, że to nasz narodowy "wieszcz".
  Dziś się sprawa wyjaśniła.
  Ogólnie to można dojść do wniosku, że im bardziej jakiś typek był i jest promowany tym większa to fałszywa gnida.
  ///

  To chyba nie w tym rzecz. Ale brak przygotowania w szkole i promowanie takich dosyć pokrętnych przekazów jak Dziady może narobić więcej szkody niż pożytku. Szkoła nie powinna nakładać takich ciężarów, a wiemy jak to przeważnie jest że ciągle brakuje czasu na te lektury.
 • @Pan Marky 00:21:08
  ///

  Wydajecie sie nie rozumiec artysty, panowie.
  ///

  To świetnie że pan rozumie, bo ja pamiętam ze szkoły jak ludzie reagowali na te lektury. I jak je rozumieli.
 • @thot 21:08:49
  Niestety, ale historia jest dla wtajemniczonych :) Po prostu można wyciągać błędne wnioski. Natomiast warto interesowć się historią. Prawda, jak ją znależć? To dość karkołomne zadanie i bardzo trudne.

  Wydaje mi się, że duży błąd tkwi w tym poście. Zakłada on dojście do prawdy, a według mnie powinien przedstawiać pewną hipotezę. Wtedy, w trakcie dyskusji można by było ją rozwinąć i przedstawić argumenty. To obniżyłoby temperaturę dyskusji :)

  Nie mówiłam o żadnym zamykaniu ludzi, którzy interesują się historią. Uważam, że za mało interesujemy się dawnymi czasami, a szkoda, bo to przydatna wiedza, nawet w naszych czasach. Natomiast uważam, że każdy z nas, który ma jakieś hobby powinien do niego podchodzić z pokorą.
 • @Antymedyczny 21:30
  Pisze Pan,że to się dzieje w szkołach,czyli,że znika czytanie lektur.
  Zatem niech Pan sobie odpowie na pytanie,czy to dobrze,czy źle?

  Czy jeśli ma Pan dobre wzorce np mickiewiczowskie wzorce,to należy je niszczyć,nie należy uczyć patriotyzmu,miłości do ojczyzny?-choćby w słowach"Litwo ojczyzno Ty moja ,Ty jesteś jak zdrowie,ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie ,kto Cię stracił.Dziś piękno twe w całej ozdobie
  widzę i opisuję ,bo tęsknię po tobie"...
  albo"Pomni na przysięgę swoją i w każdej chwili żywota.Niechaj mu na myśli stoją.Ojczyzna,nauka, cnota""Po co tu obce mowy,pólki pijemy miód,lepszy śpiew narodowy i lepszy bratni ród"...

  Bo przecież z takich tekstów można czerpać:wiarę w ducha narodowego,
  miłość do ojczystego języka,do piękna przyrody,do własnego narodu,zagrzewać do walki z tym,co narzucone przez obce siły...itd.itd

  "Płomień rozgryzie malowane dzieje skarby mieczowi spustoszą złodzieje,pieśń ujdzie cało"...

  Co z tego,że pieśń ujdzie cało,jeśli jej nikt nie będzie czytał?...
 • @Niespodzianka 22:29:43
  ///
  Pisze Pan,że to się dzieje w szkołach,czyli,że znika czytanie lektur.
  Zatem niech Pan sobie odpowie na pytanie,czy to dobrze,czy źle?
  ///

  To jest debilizm tych którzy uczą. Czytanie lektur nie znika, ono od dawna było fikcją .Pamiętam jak 20 lat temu za moich czasów ludzie oszukiwali. Tych którzy czytali zaś było może 25%. Przy tym w tych 25% nie było nikogo kto by cokolwiek rozumiał z tych lektur.
 • ...
  https://www.youtube.com/watch?v=6BKRpWiJni4

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY